Anna-Karin Mickwitz Ab

Yritys

Asiakkaani ovat enimmäkseen yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä, ja toimistoni on keskittynyt liikejuridiikkaan. Erikoisalaani ovat sopimus- ja korvausasiat, yritykset ja muut organisaatiot sekä työsopimukset ja työelämään liittyvät kysymykset. Edustan asiakkaitani oikeudenkäynneissä ja välimiesmenettelyissä. Palvelen asiakkaitani suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Saat minuun yhteyden puhelimitse: +358 40 5411 586
tai sähköpostitse: anna-karin(at)akmickwitz.com

ANNA-KARIN MICKWITZ
Anna-Karin Mickwitz

Anna-Karin Mickwitz, OTM

Minulla on yli 25 vuoden kokemus liikejuridiikasta helsinkiläisissä asianajotoimistoissa ja yhteistyöstä niin koti- kuin ulkomaistenkin asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa. Olen luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (lupa numero 18/368), ja tuomioistuinasioissa toimintaani valvovat oikeuskansleri, valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) mukaan.

Top